Specialsök

 

Eldfängds Razzia i arbete som specialsökhund för narkotika.

   

  

   

   

   

   

  

 

Springer spanieln Tåla under utbildning till specialsökhund.

  

 

 Finsøgaards Winn Trolla under utbildning till specialsökhund.